Domov /

Objave

/

Splošni pogoji poslovanja - Jedelbom.com - 2024

Splošni pogoji poslovanja - Jedelbom.com - 2024

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

01. IME IN AVTORSKE PRAVICE

Celotna vsebinska zasnova na portalu jedelbom.com (vsa programska arhitektura in inženiring, programske kode, slike, grafični elementi, zvočno in slikovno gradivo ter drugi avtorski elementi, ki jih zaradi narave ni potrebno označevati z oznakami avtorsko zaščiteni) so v lasti podjetja Oglaševanje spletnih portalov, Peter Žarn s.p. in podjetja Sanel Okič. Vsakršno prepisovanje, razmnoževanje, kopiranje in kakršno koli razširjanje je brez pisnega dovoljenja ekipe jedelbom.com, strogo prepovedano. Zaščitena je tudi struktura, kot posamezne idejne rešitve objavljene na spletni strani. Znak in ime "jedelbom.com" je varovan kot storitvena oziroma blagovna znamka v skladu z Zakonom o industrijski lastnini.

02. REGISTRIRANI UPORABNIKI SPLETNEGA PORTALA JEDELBOM.COM

Na določenih mestih spletnega portala, jedelbom.com zbira nekatere identifikacijske podatke o uporabnikih in ponudnikih (ime, priimek, naslov, telefonska številka, e-naslov, itd.). Uporabniki in ponudniki te podatke vnašajo v jedelbom.com prostovoljno. Jedelbom.com zagotavlja, da bo te podatke uporabil zgolj za potrebe naročanja hrane in jih ne bo posredoval tretjim osebam, ki niso ponudniki na portalu jedelbom.com. Uporabnik je dolžan zagotoviti verodostojne podatke ter varovanje podatkov, tako da bo v njegovem imenu in z njegovim geslom nastopal le on oziroma oseba, pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu. Uporabniško ime in geslo so dolžni varovati kot poslovno skrivnost in ju ne smejo zaupati drugi osebi, razen če je ta oseba pooblaščena oseba s strani registriranega uporabnika. Registrirani uporabniki prevzamejo vso odgovornost in vse aktivnosti, ki bodo opravljene z njihovim uporabniškim imenom in geslom.

Uporabniki spletnega portala so lahko anonimni ali registrirani. Anonimni uporabniki lahko uporabljajo brezplačne storitve kot so vpogled v profil restavracij, vpogled v njihovo ponudbo in cene. Tudi naročilo lahko oddajo preko telefona, njihovi podatki se po oddanem naročilu, ne shranjujejo v bazo kupcev/naročnikov portala jedelbom.com. Ekipa jedelbom.com si pridržuje pravico, da zavrne izvedbo storitev (prekliče in izbriše račun uporabnika, odstrani ali spremeni vsebino, prekliče naročilo), če presodi, da to ravnanje uporabnika predstavlja gospodarsko škodo, kršitev veljavnega zakona ali pa je škodljiv interesom jedelbom.com. Vsaka zlonamerna uporaba tega portala bo prijavljena ustreznim organom za pregon.

03. OSEBNI PODATKI

Pridobljeni osebni podatki s strani uporabnikov portala jedelbom.com bodo uporabljeni izključno v skladu s politiko zaščite zasebnosti.

04. CENIK STORITEV

04.01 NAROČNIKI HRANE
Storitev, ki vam jo ponujamo, je BREZPLAČNA. Trenutno ni mogoče plačevati hrane prek našega portala. Plačilo se izvede na mestu prejema hrane (direktno dostavljavcu) ali pri ponudniku in ne vsebuje nobenih stroškov naročila hrane prek portala jedelbom.com, edino če je to dogovorjeno drugače (s strani ponudnika hrane). Po oddaji naročila obstaja možnost, da ponudnik hrane preveri in/ali zahteva od naročnika dodatne informacije, da se prepriča ali je naročilo avtentično.

04.02 PONUDNIKI Z DOSTAVO NA DOM
Predstavitev restavracije, ki jo ponuja portal ponudnikom je BREZPLAČNA. Portal jedelbom.com v skladu s pogodbo zaračunava ponudnikom provizijo na posamezno naročilo, ki se izvede preko portala jedelbom.com. Drugi stroški, ki lahko nastanejo so le v obliki želja po povečanem marketingu restavracije. Ti stroški marketinga so stvar medsebojnega dogovora in medsebojne pogodbe in niso povezani s stroški nastalimi preko naročil.

04.03 OSTALI PONUDNIKI
Ponudniki hrane, ki nimajo lastne dostave, se lahko predstavijo na našem portalu. Predstavijo se lahko s svojo ponudbo hrane, slikami, meniji, … Strošek najem portala se obračunava letno in je stvar dogovora med portalom Lakomlačen.si in restavracijo, ki si želi večjo prepoznavnost.

05. ODGOVORNOST

Pri jedelbom.com se zelo trudimo za točnost in ažurnost podatkov, objavljenih na spletni strani www.jedelbom.com. Vsi podatki, kot so cenik, specifikacija, razpoložljivost hrane, ponudba, predstavitev ponudnikov, so na našem portalu pridobljene s strani ponudnikov hrane ali preko javno dostopnih podatkov. Obstaja možnost, da se podatki na portalu jedelbom.com razlikujejo od tistih, ki so navedeni na meniju restavracije. Za pravilnost teh podatkov portal jedelbom.com ne jamči. Podatki in informacije, ki so dosegljive prek spletnega portala www.jedelbom.com, se lahko kadarkoli spremenijo brez predhodnega obvestila. Uporabniki uporabljajo spletni portal na lastno odgovornost. Niti jedelbom.com niti druge pravne osebe, ki sodelujejo pri izdelavi oziroma vzdrževanju spletnega portala, ne odgovarjajo za nobeno škodo, posredno ali neposredno, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe podatkov, informacij in aplikacij na spletnem portalu. Odgovornost jedelbom.com za škodo, ki bi nastala uporabnikom iz tega naslova, je zato v celoti izključena. Podatki o ponudbi ali pogojih za naročilo oziroma druge storitve so del poslovne politike jedelbom.com, zato se lahko kadarkoli spremenijo. Spletni portal jedelbom.com si pridružuje pravico, da lahko izbriše katerikoli izdelek ali pa storitev, če zazna napako ali kršenje pravil za uporabo portala jedelbom.com.

06. MEDSEBOJNA RAZMERJA (relacija naročnik hrane – ponudnik hrane)

Pogodba o naročilu in dostavi se šteje za sklenjeno v trenutku, ko ponudnik hrane uspešno potrdi prejem naročila v svojem sistemu in ko naročnik hrane hrano plača in jo prevzame od dostavljavca. jedelbom.com ni pogodbena stranka v pogodbi o naročilu in dostavi, ki jo skleneta uporabnik in izbrani ponudnik.

07. POVEZAVE NA DRUGE SPLETNE STRANI

Strani spletnega portala lahko vsebujejo tudi povezave na druge spletne strani, ki jih ne vzdržuje ekipa jedelbom.com. Zato jedelbom.com za vsebino teh strani ne odgovarja.

08. DOSTOPNOST SPLETNEGA PORTALA

jedelbom.com si prizadeva uporabnikom zagotavljati nemoteno uporabo spletnega portala (v normalnih pogojih 24 ur dnevno). Za potrebe vzdrževanja in/ali zamenjave opreme si jedelbom.com pridržuje pravico do krajših prekinitev delovanja spletnega portala oziroma motenj dostopa, praviloma po 23. uri.

09. VNOS VSEBINE PORTALA

Spletni portal jedelbom.com si pridružuje pravico odstraniti vsako neprimerno vsebino. Če na spletnem portalu jedelbom.com vidite vsebino, za katero mislite, da je napačna, vas prosimo, da nas takoj obvestite na info@jedelbom.com.

10. VAŠA ODGOVORNOST

Vaša odgovornost je, da se, kadarkoli dostopate do spletnega portala jedelbom.com, najprej seznanite s vsemi Splošnimi pogoji poslovanja. Vsakič, ko boste koristili storitve na portalu jedelbom.com, bo pomenilo, da se strinjate z vso Politiko zaščite osebnih podatkov in Splošnimi pogoji poslovanja, ki se lahko občasno spremenijo ali pa posodobijo.

11. REŠEVANJE SPOROV

Morebitne spore zaradi uporabe spletnega portala v nasprotju z določbami Splošnih pogojev uporabe spletnega portala jedelbom.com bodo uporabniki in jedelbom.com reševali po mirni poti. Če to ne bo mogoče, bo za reševanje sporov pristojno sodišče v Trbovljah.

12. VPRAŠANJA

Vprašanja v zvezi s Splošnimi pogoji uporabe spletnega portala jedelbom.com in druga vprašanja lahko uporabniki pošljejo na e-naslov info@jedelbom.com.